KOLIBER

Nowoczesny, uniwersalny radiotelefon przeznaczony do łączności radiowej w
sieci pociągowej Polskich Kolei Państwowych.

  

Może pracować jako zestaw przewoźny w kabinach lokomotyw wszystkich
typów oraz innych pojazdach szynowych użytkowanych w PKP, a także
jako  zestaw stacjonarny na stanowiskach dyspozytorskich.

Zapewnia realizację wszystkich rodzajów połaczeń radiotelefonicznych w
ramach funkcjonującej w PKP radiotelefonicznej sieci pociągowej  
pracującej w paśmie VHF (136 - 174 MHz). Obsługuje sygnalizację
tonową (Zew 1, Zew 2, Zew 3), nadaje i odbiera sygnały alarmu (Radio-Stop).

Pozwala na realizację funkcji selektywnego wołania (Selcall), kodowania CTCSS/DCS, transmisji danych,
odbioru sygnałów GPS, współpracę z aplikacjami komputerowymi. Zastosowana technologia pozwala
na wykorzystanie jego manipulatora do obsługi innych modułów nadawczo-odbiorczych, np. standardu
GSM-R.

Zaspokoi aktualne ptrzeby użytkownika, a także zapewni funkcjonowanie urządzeń w okresie modernizacji
sieci, jak i w przypadku wdrożenia nowego standardu komunikacyjnego.