Monitoring

Zapewniamy kompleksowe usługi utrzymania, serwisu oraz montażu
systemu telewizji. Oferujemy szerokie wsparcie w zakresie napraw i
konserwacji urządzeń, jak również ciągłego nadzoru i obsługi. Dbamy
o jak najszybszą reakcję na zgłoszoną usterkę i usunięcie jej.


Oferujemy :
• Utrzymanie / serwis / montaż instalacji Ethernet
• Utrzymanie / serwis / montaż instalacji FTTH
• Utrzymanie / serwis / montaż instalacji analogowych CCTV
• Utrzymanie / serwis / montaż instalacji IP CCTV

 

Utrzymanie obejmuje wykonanie planowanych przeglądów w określonych odstępach czasowych, zgodnie z warunkami lub na podstawie określonych kryteriów branżowych, ma na celu utrzymanie optymalnej pracy urządzeń oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa uszkodzenia lub pogorszenia stanu. Prowadzony regularnie pozwala na szybką diagnozę oraz usuwanie możliwych awarii.
Usterka obejmuje działania realizowane w trybie niezwłocznej reakcji (CZAS REAKCJI) podejmowane w celu usunięcia awarii, anomalii oraz uszkodzeń wykrytych podczas inspekcji.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, specjalistyczne narzędzia, oraz bezpośredni dostęp do części zamiennych, co w zdecydowany sposób minimalizuje czas niezbędny na usuwanie awarii oraz usterek.